calculand - de groothedenlijst (pagina 130)

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Grootheden-Map

⇒ Polariseerbaarheid ⇒ Quadrupoolmoment ⇒ Radiantie ⇒ Relatieve dichtheid ⇒ Reluctantie ⇒ Resistiviteit ⇒ Ruimtehoek ⇒ Ruimtesnelheid ⇒ Ruis spectrale dichtheid ⇒ Ruk ⇒ Snelheid ⇒ Snelheidsgradiënt ⇒ Soortelijk gewicht ⇒ Soortelijk volume ⇒ Soortelijke warmte ⇒ Spanning ⇒ Specifiek hoekmomentum ⇒ Specifieke activiteit ⇒ Specifieke debiet ⇒ Specifieke energie