calculand - de groothedenlijst (pagina 80)

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Grootheden-Map

⇒ Jounce ⇒ Katalytische activiteit ⇒ Katalytische efficiëntie ⇒ Katalytische volumeactiviteit ⇒ Kinematische viscositeit ⇒ Koelsnelheid ⇒ Kracht ⇒ Krachtmoment ⇒ Lading ⇒ Lengte ⇒ Lengtefractie ⇒ Lichtenergie ⇒ Lichtsterkte ⇒ Lichtstroom ⇒ Lineaire dichtheid ⇒ Lineaire gegevensdichtheid ⇒ Lineaire ladingsdichtheid ⇒ Luminantie ⇒ Magnetisch moment ⇒ Magnetische flux