calculand - de eenhedenlijst (pagina 170)

Thermische lineaire uitzetting [α - Lineaire uitzettingscoëfficiënt]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider


Fysisch-hoeveelheden-map

⇒ Stralingsblootstelling ⇒ Stralingsintensiteit ⇒ Stroomdichtheid ⇒ Stroomsterkte ⇒ Temperatuur ⇒ Temperatuurgradiënt ⇒ Temperatuurverschil ⇒ Thermische conductantie ⇒ Thermische conductiviteit ⇒ Thermische lineaire uitzetting ⇒ Thermische oppervlakte uitzetting ⇒ Thermische oppervlakteweerstand ⇒ Thermische resistiviteit ⇒ Thermische volume uitzetting ⇒ Thermische weerstand ⇒ Tijd ⇒ Tijdsfractie ⇒ Traagheidsmoment ⇒ Transmissiviteit ⇒ Verblijfstijd