calculand - de eenhedenlijst (pagina 138)

Soortelijke warmte [c - Specifieke entropie (thermodynamica)]

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Fysisch-hoeveelheden-map

⇒ Resistiviteit ⇒ Ruimtehoek ⇒ Ruimtesnelheid ⇒ Ruis spectrale dichtheid ⇒ Ruk ⇒ Snelheid ⇒ Snelheidsgradiënt ⇒ Soortelijk gewicht ⇒ Soortelijk volume ⇒ Soortelijke warmte ⇒ Spanning ⇒ Specifiek hoekmomentum ⇒ Specifieke activiteit ⇒ Specifieke debiet ⇒ Specifieke energie ⇒ Specifieke impuls ⇒ Specifieke katalytische activiteit ⇒ Specifieke lengte ⇒ Specifieke lichtstroom ⇒ Specifieke oppervlakte