calculand - Stokes-Einstein-Gleichung

<
>

Stokes-Einstein-Gleichung - D = ⅙ · T · kB / (π · η · r)

 ⅙ · · / (π · · ) =
  

© 2010 - 2023 Norbert Schneider