calculand - Gradiente de frecuencia

<
>

Gigahercio por segundo [GHz/s]

© 2010 - 2024 Norbert Schneider