calculand - Eficiencia Catalítica

Eficiencia Catalítica (k(cat)/K(M) - Catálisis)

<
>

Convertir unidades, p.ej. de Micrómetro cúbico por mol segundo [µm³/mol s] a Galón por libra-mol segundo [US liq. gal./lbmol s]

© 2010 - 2019 Norbert Schneider