calculand - Ekspozycja radiometryczna

<
>

Mikrodżul na metr kwadratowy [µJ/m²]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider