calculand - Ekspozycja radiometryczna

<
>

Femtodżul na metr kwadratowy [fJ/m²]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider