calculand - Ekspozycja radiometryczna

<
>

Dżul na mila kwadratowa [J/mi², J/sq. mi.]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider