calculand - Ekspozycja radiometryczna

<
>

Dżul na mikrometr kwadratowy [J/µm²]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider